2006/Jul/30

~* มหาสตรี สาวิตรี *~
คำกล่าวของชาวฮินดูที่ว่า พลังรักของสตรีนั้น เกินจะกล่าวได้ น่าจะเปรียบได้กับรักของสาวิตรี มหาสตรีที่ทุกคนยังกล่าวสรรเสริญถึงความรักและการเสียสละเพื่อสามีของตนเอง แม้แต่คัมภีร์พระเวทย์ยังกล่าวถึงนาง

สาวิตรีนั้นเป็นบุตรของมหาราชอัชวาปตี มหารานีมัลวี ซึ่งมหาราชอัชวาปตีนั้น ไม่มีบุตรชายเลย จึงได้ทำพิธีภาวนาต่อพระแม่มาเตสวาตี (พระแม่กายาตรี) มาถึง 16 ปี จนพระแม่มาประทานพรให้ แต่เนื่องจากในโชคชะตาของมหาราชนั้น ไม่ได้มีพรของบุตรชายเลย พระแม่จึงได้มอบบุตรสาวที่เก่งกาจสามารถ มีสติปัญญา และรูปโฉมอันงดงามให้ เทวฤษีนารัทมุนีได้ตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่า สาวิตรี สาวิตรีเป็นคนที่ฉลาดและงดงามมาก จนไม่มีชายใดกล้ามาสู่ขอ มหาราชอัชวาปตีจึงได้มอบหมายให้นางออกหาสามีเอง

สาวิตรีได้เดินทางไปหลายเมืองจนมาถึงเมืองของมหาราชจันทราเซน มาดันราชกุมารของมหาราชนั้นเป็นคนที่เลวร้ายมาก มักมากในกามคุณและไม่ให้เกียรติสตรีเลย เขาได้เข้ามาเพื่อที่หมายจะย่ำยี แต่สาวิตรีได้หลอกมาดันแล้วทำพิธีผูกรัคชิด เพื่อให้มาดันกลายเป็นพี่ชายของตน มาดันได้กล่าวคำอาฆาตกับสาวิตรีไว้ สาวิตรีจึงหมดหวังที่จะหาสามีตามที่พ่อและแม่ได้มอบหมายไว้ นางจึงออกเดินเพื่อหย่อนอารมณ์ พลันก็ได้ยินเสียงตัดไม้ นางจึงแอบเข้าไปดูก็พบกับชายรูปงามกำลังต่อเถียงกับนางยักษ์ที่เข้ามาพัวพัน โดยที่นางยักษ์กล่าวชักชวนให้ชายผู้นั้นมาร่วมหลับนอนด้วย ชายคนนั้นจึงกล่าวกับนางยักษ์ว่า ความอายเป็นคุณสมบัติของสตรี หญิงใดที่ไม่มีคุณสมบัตินี้ก็สมควรที่จะตายไป นางยักษ์จึงกลับไปด้วยความผิดหวัง แต่คำนี้เองที่ทำให้สาวิตรีหลงใหล

ในขณะที่นางซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นพลันก็ปรากฏเสือตัวใหญ่ไล่กวดนาง ชายหนุ่มจึงได้เข้ามาช่วยนางโดยที่ขว้างขวานเข้าที่คอเสือ และในขณะเดียวกัน มาดันก็เข้ามาแล้วยิงธนูเข้าที่หลังเสือ เมื่อชายหนุ่มเข้ามาหาสาวิตรี มาดันก็ได้เข้ามากล่าวคำหยาบช้าต่อสาวิตรี ชายหนุ่มจึงได้เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องสาวิตรีไว้ สาวิตรีตกหลุมรักชายหนุ่มมากขึ้น มหามนตรีสุเกรชีเข้ามาหลังจากที่เขาได้ไล่มาดันไปแล้ว เขาแนะนำตัวเองว่า ชื่อสัตตีอาวาร เป็นบุตรของอดีตมหาราชจันทราเซนซึ่งตาบอด มหามนตรีสุเกรชีจึงได้เข้าไปสู่ขอสัตตีอาวารกับอดีตมหาราช แต่มหาราชไม่ยอมรับในเรื่องนี้ สาวิตรีจึงได้เข้าไปกล่าวกับอดีตมหาราชเอง ทำให้ทั้งมหาราชและมเหสียินยอม

ในขณะที่งานมงคลจะเกิดขึ้นนั้น นารัทมุนีก็ได้เดินทางมาเพื่ออวยพร แต่ระหว่างทางได้พบกับพระยมราช พระยมราชจึงได้แจ้งว่า สัตตีอาวารนั้นเหลืออีกเพียง 1 ปี เมื่อสาวิตรีรู้ข่าวจากพระฤษีนั้น นางก็มั่นคงในคำพูดจึงได้เข้าพิธีสมรสกับสัตตีอาวาร โดยที่ไม่ฟังคำค้านจากบิดามารดาเลย นางได้เข้าไปภาวนาต่อพระแม่มาเตสวตี พระแม่มาเตสวตีจึงได้แนะนำนางให้ถือศีลอดอาหารอย่างเคร่งครัดในสามวันก่อนครบกำหนดและในวันที่สี่ให้ภาวนา เพื่อขอพรพระเจ้าให้กับสัตตีอาวาร นางจึงทำตามจนครบกำหนดโดยที่หน้าที่ปรนิบัตพ่อแม่และสามีไม่บกพร่องเลย และในสี่วันสุดท้ายนั้น นางได้เริ่มถือศีลอาคานโซบาวาตี และในขณะที่นางถือศีลอยู่นั้น ยมราชได้มาก่อกวนนางทุกทางแต่ไม่สำเร็จ และในวันที่สี่นั้น นั้นนางไม่ยอมทานอาหารเลย จนถึงเวลาที่สัตตีอาวารจะต้องถูกนำวิญญาณไป นางจึงได้เฝ้าอยู่กับสามี แต่แล้วยมราชได้ใช้อุบายพรากวิญญาณสามีของนางไปจนได้

นางจึงได้ออกติดตามไปจนถึงแม่น้ำเวตาล ยมราชได้บอกว่า นางข้ามไม่ได้เพราะภพหน้าคือภพของคนตาย สาวิตรีจึงขอพรจากพระแม่กามเทนุให้พาข้ามไป

ยมราชเห็นความตั้งใจของนางจึงได้กล่าวเตือนอีกครั้งเพราะข้างหน้าคือเทวโลก ที่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี นางจึงขอให้ดวงตาของพ่อและแม่สามีมองเห็นได้อีกครั้ง ยมราชจึงได้ให้พรดังนั้นแล้วเดินทางต่อไป พระแม่กาลีจึงได้ให้ตรีศูลพาข้ามไป

ยมราชเห็นดังนั้น จึงได้บอกกับสาวิตรีว่า ข้างหน้าเป็นโลกสวรรค์ ซึ่งจะไปได้เฉพาะเทวดาเท่านั้นแต่สาวิตรีไม่ยอม ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี สาวิตรีจึงขอบันลังของพ่อแม่สามีคืน ยมราชให้พรแล้วเดินทางต่อพระแม่ลักษมีจึงได้ให้ดอกบัวพาสาวิตรีข้ามโลกสวรรค์ไป

และเมื่อยมราชเห็นดังนั้นจึงได้บอกสาวิตรีว่า ข้างหน้าเป็นป่าสวรรค์และเป็นวรรณะโลกที่ผู้คนบูชาที่ซึ่งแม้แต่เทวดาถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าไปไม่ได้ แต่สาวิตรีไม่ยอมยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี นางจึงขอให้พ่อและแม่ที่ไม่มีลูกชายเลยของนางมีลูก 100 คนเพื่อความรุ่งเรือง ยมราชให้พรแล้วเดินทางต่อไป พระแม่สุรัสวตีจึงได้มองหงส์ของพระแม่ให้พาสาวิตรีไป

เมื่อถึงยมโลก ยมราชได้บอกกับสาวิตรีว่า ที่นี่คือยมโลก ไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากยมราชจะอนุญาต แต่สาวิตรีไม่ยอมฟังได้เดินตามยมราชเข้าไป ยมราชจึงหันมาบอกกับสาวิตรีว่าลูกรักอย่าได้ดื้อไปเลยกลับไปเถอะ สาวิตรีบอกว่าเมื่อท่านเรียกข้าว่าลูกท่านก็เหมือนพ่อ แล้วพ่อจะไม่ให้ลูกเข้าบ้านหรือ ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี แล้วกลับไป สาวิตรีจึงขอมีบุตรถึง 100 คน ยมราชได้ให้พรดังที่ขอ แต่สาวิตรีไม่ยอมกลับ ยมราชจึงหันมาดุสาวิตรีนารัทมุนีจึงเข้ามาบอกว่า ท่านให้พรได้แต่ไม่เข้าใจในคำพรที่ให้เลย นางที่ซื่อตรงกับสามีจะมีบุตรได้อย่างไรถ้าไม่มีสามี ถ้าท่านจะให้พรสำเร็จไปก็ต้องคืนวิญญาณสามีให้ ยมราชจึงยอมปล่อยวิญญาณไป นางได้ตามวิญญาณสามีกลับมา เหล่าเทวะและฤาษีได้เข้ามาแสดงความยินดีและคำนับนางด้วยความเคารพและยกย่องนางว่าเป็นมหาสตรี

Comment

Comment:

Tweet


#86 by (101.108.5.185|101.108.5.185) At 2015-07-30 10:38,
สุดยอด สาวิตรีฉลาดจิงๆ
#85 by สาวิตรี (115.67.192.55) At 2012-04-16 07:28,
หนูก็มีองศ์พระเเม่อุมาสาวิตตรี น่าจะมีรูปภาพพระเเม่ด้วยopen-mounthed smile
#84 by คน (223.205.78.4) At 2011-07-02 13:05,
#83 by สาวิตรี (202.29.9.45) At 2011-02-12 11:22,
สุดยอดค่ะเราก็ชื่อสาวิตรีเหมือนกันนะ
#82 by สาวิตรี (203.114.105.43) At 2011-02-09 14:18,
I have been visiting various blogs for my research paper help assignment. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards
#81 by research papers help (182.178.74.75) At 2010-10-06 17:21,
#80 by (203.154.112.147) At 2010-08-31 12:49,
<a href="http://crxagunlpvwfvko.com">prpsqhragkqtxmh</a> http://cppxltigkhhmhmr.com [url=http://ljkugtapsyzyhvn.com]mkezavvruywtwif[/url]
#79 by flwxncisrm (94.102.52.87) At 2010-06-14 09:52,
ว้าว ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ big smile
* แปะ Hot!
#78 by PPCO At 2010-02-16 19:09,
หนูชอบพระแม่นางสุรัสวตี
#77 by น้อง ฝน (118.173.46.155) At 2010-02-10 21:05,
หนูชอบพระแม่นางสุรัสวตี
#76 by น้อง ฝน (118.173.46.155) At 2010-02-10 21:03,
เราก็ชื่อสาวิตรีเหมือนกัน

แต่ไม่ฉลาดเท่าอ่ะ

แต่ความรักไม่เป็นรองหรอกนะ
#75 by (119.31.83.79) At 2010-01-16 18:53,
#74 by ฮา (118.175.188.14) At 2009-12-21 11:03,
ขอบคุนมากคับ
#73 by (118.172.224.101) At 2009-12-13 23:46,
รักเทพทุกอง
#72 by ธานี (125.27.117.113) At 2009-11-16 11:19,
รักเทพทุกพระอง
#71 by จงกมล (125.27.117.113) At 2009-11-16 11:17,
แฟนผมก็ชื่อสาวิตรี
#69 by เอ (61.19.192.210) At 2009-09-15 10:01,
#68 by (125.27.213.213) At 2009-08-11 12:27,
ขอบคณที่ให้ข้อมูล
#67 by benz (117.47.120.45) At 2009-07-24 10:44,
ดีจังangry smile embarrassed
#66 by แมว (61.19.153.110) At 2009-07-17 16:34,
ความรักมักมีอนุภาพ..ใครที่เคยสัมผัสในห่วงแห่งความรัก..ย่อมสามารถที่จะเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นว่า..สิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่แค่เพียงตัวเราเท่านั้น..แต่กับเป็นบุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา..แล้วทำให้เรามีความสุขได้..นั่นแหละคือความสุขที่ได้จากความ..รัก
#65 by Sawitree (58.8.151.96) At 2009-06-22 11:39,
เป็นคนหนึ่งที่ชื่อ สาวิตรี แม่ตั้งให้เพราะว่า ละครเรื่องนี้ อะ โอ้แม่เจ้า เคยได้ดูด้วยเชื่อไหม น้ำตาไหลง่ะ
#64 by สาวิตรี ... (118.172.242.41) At 2009-06-19 06:47,
คนชื่อสาวิตรีน่ารักและสวยทุกคน
#63 by สาวิตรี (222.123.220.188) At 2009-06-15 20:10,
กราบ.....อัญเชิญองค์เทพร่างสังขารย์องค์เทพ

งานไหว้ครู พระแม่สามภพ ตรีมูรติ พระฤาษีทุกปราง กุมารเทพ
ณ ตำหนักพรหม ปิยะประกาศิษย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.00 น.
เบิกบายศรี ชุมนุมเทพ ซ.แหลมฟ้าผ่า พระสมุทร
เจดีย์ สมุทรปราการ (ปากน้า)
ศิษย์พ่อเพชร (ร่างพระแม่ปราวตรี ท้าวเวชสุวรรณ) 089-5035354
วันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2552 ศิษย์วัดแขกสีลม 19
#62 by (125.27.24.72) At 2009-05-23 16:56,
double wink รู้สึกถึงความรักความตั้งใจที่หน้าเอาเยี่ยงอย่างท่านสาวิตรีเป็นตัวอย่างควรมีความมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อคู่ของตนเอง
#60 by สาวิตรี กองรัตน์ (124.122.198.2) At 2009-05-23 15:01,
double wink รู้สึกถึงความรักความตั้งใจที่หน้าเอาเยี่ยงอย่างท่านสาวิตรีเป็นตัวอย่างควรมีความมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อคู่ของตนเอง
#59 by สาวิตรี กองรัตน์ (124.122.198.2) At 2009-05-23 15:01,
double wink รู้สึกถึงความรักความตั้งใจที่หน้าเอาเยี่ยงอย่างท่านสาวิตรีเป็นตัวอย่างควรมีความมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อคู่ของตนเอง
#58 by สาวิตรี กองรัตน์ (124.122.198.2) At 2009-05-23 15:01,
#57 by (118.174.87.38) At 2009-05-22 21:24,
รู้สึกประทับใจมากที่มีคนสนใจในเรื่องของศาสนาอินเดียconfused smile confused smile big smile open-mounthed smile
#56 by ศิริลักษณ์ (58.9.250.223) At 2009-05-09 23:08,
ช่วยบิดคุณค่าทีค่ะ
#55 by (118.172.193.47) At 2009-02-09 15:56,
คุฯค่าของเรื่องนี้มันคืออะไรหรอค่ะ
#54 by (118.172.193.47) At 2009-02-09 15:55,
555555555
#53 by (124.157.249.80) At 2009-01-17 20:03,
อยากให้ทำเป็นหนังบ้างbig smile
#52 by สาวิตรี (117.47.42.153) At 2008-12-26 09:46,
สตรีแห่งธรรมconfused smile sad smile tongue confused smile open-mounthed smile
#51 by (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:04,
8408bbaสาวิตรี
#50 by (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:02,
question surprised smile surprised smile
#49 by (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:00,
bba

สาวิตรี
#48 by สาวิตรี (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:00,
สาวิตรีเป็นสตรีที่สูงส่ง
#47 by สาวิตรี (125.24.120.215) At 2008-12-20 13:57,
ขออนุโมทนาบุญนะค๊ะ
ชอบมากค่ะ เปงกำลังใจให้นะ
#46 by (117.47.91.7) At 2008-12-20 09:48,
ดี
#45 by สาวิตรี (202.129.15.106) At 2008-12-12 15:46,
เราไม่ได้ชื่อนี้แต่เราก็รักมั่นเสมอไม่เปลี่ยนแปลงฮิๆๆๆๆ เอากับเขาบ้างดิbig smile ขอให้ทุกท่านมความสุขมากมายนะ
#44 by แม่จอย (58.8.86.105) At 2008-10-06 19:48,
ขอบคุณพ่อนะคะ
ตั้งชื่อลูกว่า"สาวิตรี"
#43 by สาวิตรี (118.172.123.42) At 2008-09-17 13:13,
พ่อตั้งให้ว่า สาวิตรี เราต้องตามหาสามีอย่างในเรื่องด้วยเนี่ย
หุหุ อ่านแล้วจะร้องไห้ ซึ้งจริงๆ
ขอบคุณพ่อนะคะที่ตั้งชื่ออันเป็นมงคลแก่ลูกสาวคนนี
#42 by สาวิตรี (118.172.123.64) At 2008-09-07 20:32,
#41 by ศรีวรินทร์ หวานเสร็จ (203.151.38.2) At 2008-08-21 12:06,
Hot! Hot! Hot! มหาสตรีสาวิตรี
#40 by อมฤตบานี At 2008-08-10 17:48,
เราก็ชื่อสาวิตรี อยากเป็นคนแบบนางจังเลยsad smile sad smile sad smile sad smile
#39 by (203.113.105.54) At 2008-08-07 14:02,
#38 by sasi (58.8.26.54) At 2008-07-29 18:13,
สุดยอดจริงๆ เลยสาวิตรี
ผู้มั่นคงในความรักbig smile
#37 by สาวิตรี (118.173.242.26) At 2008-07-24 15:59,
5555555555555+
#36 by (61.91.204.18) At 2008-06-17 13:09,
tongue
#35 by (117.47.9.141) At 2008-05-24 15:34,

มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile