2006/Jul/30

~* มหาสตรี สาวิตรี *~
คำกล่าวของชาวฮินดูที่ว่า พลังรักของสตรีนั้น เกินจะกล่าวได้ น่าจะเปรียบได้กับรักของสาวิตรี มหาสตรีที่ทุกคนยังกล่าวสรรเสริญถึงความรักและการเสียสละเพื่อสามีของตนเอง แม้แต่คัมภีร์พระเวทย์ยังกล่าวถึงนาง

สาวิตรีนั้นเป็นบุตรของมหาราชอัชวาปตี มหารานีมัลวี ซึ่งมหาราชอัชวาปตีนั้น ไม่มีบุตรชายเลย จึงได้ทำพิธีภาวนาต่อพระแม่มาเตสวาตี (พระแม่กายาตรี) มาถึง 16 ปี จนพระแม่มาประทานพรให้ แต่เนื่องจากในโชคชะตาของมหาราชนั้น ไม่ได้มีพรของบุตรชายเลย พระแม่จึงได้มอบบุตรสาวที่เก่งกาจสามารถ มีสติปัญญา และรูปโฉมอันงดงามให้ เทวฤษีนารัทมุนีได้ตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่า สาวิตรี สาวิตรีเป็นคนที่ฉลาดและงดงามมาก จนไม่มีชายใดกล้ามาสู่ขอ มหาราชอัชวาปตีจึงได้มอบหมายให้นางออกหาสามีเอง

สาวิตรีได้เดินทางไปหลายเมืองจนมาถึงเมืองของมหาราชจันทราเซน มาดันราชกุมารของมหาราชนั้นเป็นคนที่เลวร้ายมาก มักมากในกามคุณและไม่ให้เกียรติสตรีเลย เขาได้เข้ามาเพื่อที่หมายจะย่ำยี แต่สาวิตรีได้หลอกมาดันแล้วทำพิธีผูกรัคชิด เพื่อให้มาดันกลายเป็นพี่ชายของตน มาดันได้กล่าวคำอาฆาตกับสาวิตรีไว้ สาวิตรีจึงหมดหวังที่จะหาสามีตามที่พ่อและแม่ได้มอบหมายไว้ นางจึงออกเดินเพื่อหย่อนอารมณ์ พลันก็ได้ยินเสียงตัดไม้ นางจึงแอบเข้าไปดูก็พบกับชายรูปงามกำลังต่อเถียงกับนางยักษ์ที่เข้ามาพัวพัน โดยที่นางยักษ์กล่าวชักชวนให้ชายผู้นั้นมาร่วมหลับนอนด้วย ชายคนนั้นจึงกล่าวกับนางยักษ์ว่า ความอายเป็นคุณสมบัติของสตรี หญิงใดที่ไม่มีคุณสมบัตินี้ก็สมควรที่จะตายไป นางยักษ์จึงกลับไปด้วยความผิดหวัง แต่คำนี้เองที่ทำให้สาวิตรีหลงใหล

ในขณะที่นางซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นพลันก็ปรากฏเสือตัวใหญ่ไล่กวดนาง ชายหนุ่มจึงได้เข้ามาช่วยนางโดยที่ขว้างขวานเข้าที่คอเสือ และในขณะเดียวกัน มาดันก็เข้ามาแล้วยิงธนูเข้าที่หลังเสือ เมื่อชายหนุ่มเข้ามาหาสาวิตรี มาดันก็ได้เข้ามากล่าวคำหยาบช้าต่อสาวิตรี ชายหนุ่มจึงได้เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องสาวิตรีไว้ สาวิตรีตกหลุมรักชายหนุ่มมากขึ้น มหามนตรีสุเกรชีเข้ามาหลังจากที่เขาได้ไล่มาดันไปแล้ว เขาแนะนำตัวเองว่า ชื่อสัตตีอาวาร เป็นบุตรของอดีตมหาราชจันทราเซนซึ่งตาบอด มหามนตรีสุเกรชีจึงได้เข้าไปสู่ขอสัตตีอาวารกับอดีตมหาราช แต่มหาราชไม่ยอมรับในเรื่องนี้ สาวิตรีจึงได้เข้าไปกล่าวกับอดีตมหาราชเอง ทำให้ทั้งมหาราชและมเหสียินยอม

ในขณะที่งานมงคลจะเกิดขึ้นนั้น นารัทมุนีก็ได้เดินทางมาเพื่ออวยพร แต่ระหว่างทางได้พบกับพระยมราช พระยมราชจึงได้แจ้งว่า สัตตีอาวารนั้นเหลืออีกเพียง 1 ปี เมื่อสาวิตรีรู้ข่าวจากพระฤษีนั้น นางก็มั่นคงในคำพูดจึงได้เข้าพิธีสมรสกับสัตตีอาวาร โดยที่ไม่ฟังคำค้านจากบิดามารดาเลย นางได้เข้าไปภาวนาต่อพระแม่มาเตสวตี พระแม่มาเตสวตีจึงได้แนะนำนางให้ถือศีลอดอาหารอย่างเคร่งครัดในสามวันก่อนครบกำหนดและในวันที่สี่ให้ภาวนา เพื่อขอพรพระเจ้าให้กับสัตตีอาวาร นางจึงทำตามจนครบกำหนดโดยที่หน้าที่ปรนิบัตพ่อแม่และสามีไม่บกพร่องเลย และในสี่วันสุดท้ายนั้น นางได้เริ่มถือศีลอาคานโซบาวาตี และในขณะที่นางถือศีลอยู่นั้น ยมราชได้มาก่อกวนนางทุกทางแต่ไม่สำเร็จ และในวันที่สี่นั้น นั้นนางไม่ยอมทานอาหารเลย จนถึงเวลาที่สัตตีอาวารจะต้องถูกนำวิญญาณไป นางจึงได้เฝ้าอยู่กับสามี แต่แล้วยมราชได้ใช้อุบายพรากวิญญาณสามีของนางไปจนได้

นางจึงได้ออกติดตามไปจนถึงแม่น้ำเวตาล ยมราชได้บอกว่า นางข้ามไม่ได้เพราะภพหน้าคือภพของคนตาย สาวิตรีจึงขอพรจากพระแม่กามเทนุให้พาข้ามไป

ยมราชเห็นความตั้งใจของนางจึงได้กล่าวเตือนอีกครั้งเพราะข้างหน้าคือเทวโลก ที่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี นางจึงขอให้ดวงตาของพ่อและแม่สามีมองเห็นได้อีกครั้ง ยมราชจึงได้ให้พรดังนั้นแล้วเดินทางต่อไป พระแม่กาลีจึงได้ให้ตรีศูลพาข้ามไป

ยมราชเห็นดังนั้น จึงได้บอกกับสาวิตรีว่า ข้างหน้าเป็นโลกสวรรค์ ซึ่งจะไปได้เฉพาะเทวดาเท่านั้นแต่สาวิตรีไม่ยอม ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี สาวิตรีจึงขอบันลังของพ่อแม่สามีคืน ยมราชให้พรแล้วเดินทางต่อพระแม่ลักษมีจึงได้ให้ดอกบัวพาสาวิตรีข้ามโลกสวรรค์ไป

และเมื่อยมราชเห็นดังนั้นจึงได้บอกสาวิตรีว่า ข้างหน้าเป็นป่าสวรรค์และเป็นวรรณะโลกที่ผู้คนบูชาที่ซึ่งแม้แต่เทวดาถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าไปไม่ได้ แต่สาวิตรีไม่ยอมยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี นางจึงขอให้พ่อและแม่ที่ไม่มีลูกชายเลยของนางมีลูก 100 คนเพื่อความรุ่งเรือง ยมราชให้พรแล้วเดินทางต่อไป พระแม่สุรัสวตีจึงได้มองหงส์ของพระแม่ให้พาสาวิตรีไป

เมื่อถึงยมโลก ยมราชได้บอกกับสาวิตรีว่า ที่นี่คือยมโลก ไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากยมราชจะอนุญาต แต่สาวิตรีไม่ยอมฟังได้เดินตามยมราชเข้าไป ยมราชจึงหันมาบอกกับสาวิตรีว่าลูกรักอย่าได้ดื้อไปเลยกลับไปเถอะ สาวิตรีบอกว่าเมื่อท่านเรียกข้าว่าลูกท่านก็เหมือนพ่อ แล้วพ่อจะไม่ให้ลูกเข้าบ้านหรือ ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี แล้วกลับไป สาวิตรีจึงขอมีบุตรถึง 100 คน ยมราชได้ให้พรดังที่ขอ แต่สาวิตรีไม่ยอมกลับ ยมราชจึงหันมาดุสาวิตรีนารัทมุนีจึงเข้ามาบอกว่า ท่านให้พรได้แต่ไม่เข้าใจในคำพรที่ให้เลย นางที่ซื่อตรงกับสามีจะมีบุตรได้อย่างไรถ้าไม่มีสามี ถ้าท่านจะให้พรสำเร็จไปก็ต้องคืนวิญญาณสามีให้ ยมราชจึงยอมปล่อยวิญญาณไป นางได้ตามวิญญาณสามีกลับมา เหล่าเทวะและฤาษีได้เข้ามาแสดงความยินดีและคำนับนางด้วยความเคารพและยกย่องนางว่าเป็นมหาสตรี

ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

เยี่ยม
#1  by  เจ้ากอกล้วย (203.156.40.44) At 2006-07-30 16:29, 
เยี่ยมไรครับ
#2  by  webmaster@mahathep.com At 2006-07-30 16:36, 
อุ๊ย มีประโยชน์มากมาย ขอแอดนะคะ
#3  by  Ju~oN At 2006-08-06 02:44, 
โอม ศรี สัตตี สาวิตรี เดวา นะมะฮะ
#4  by  เดวัย (125.24.79.185) At 2006-08-06 17:32, 
สาวิตรีฉลาดดีนะแต่น่าจะปล่อยวางมากกว่าแน....
อะนะ คนมันรัก
#5  by  โยธิกา*5-2^2 At 2006-08-09 13:56, 
เพิ่งซื้อหนังสือประวัติเทพสตรีมาอ่านชอบมากเลยง่ะอ่านประวัติพวกนี่แล้วมีความสุขดีชอบๆแล้วนี่มีตำนานของกรีก-โรมันบ้างป่าวง่ะ เค้าชอบอ่านมากเลย
#6  by  nuisi_ka At 2006-08-20 00:13, 
มี สาระดีค่ะ
#7  by  ^ เ บ บี้ บ รี ส ^ At 2006-08-21 13:53, 
ออออ เยี่ยมเลย
#8  by  ryou (203.144.133.5 /192.168.21.56) At 2006-09-22 14:03, 
#10  by   (125.26.232.231) At 2007-10-16 19:48, 
#11  by  กิตติศักดิ์ คำภูแสน (202.69.141.192) At 2007-11-09 15:07, 
#12  by   (117.47.64.236) At 2007-11-11 17:52, 
#13  by   (125.25.54.227) At 2007-11-13 16:05, 
นางเปนผุญิงที่ฉลาดจิงๆbig smile
#14  by   (125.26.147.54) At 2007-12-04 20:13, 
ดีจังมีอะไรใหม่ๆ เก่งนี่พัฒนา อยากทำเพราะใจอยากทำ เข้าใจ แต่อยากขอ อย่าลืม พ่อ แม่ ท่านพ่อนะ ปีหน้าท่านจะมาโปรดแล้วคิดอย่างนั้น ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ชอบๆๆๆมากมายopen-mounthed smile
#15  by  แม่จอย (58.8.84.191) At 2007-12-09 22:32, 
ชอบมากมากเพราะใกล้จะสอบเรื่องนี้อยู่พอดี
#16  by   (125.24.51.163) At 2007-12-11 15:19, 
embarrassed embarrassed tongue
#17  by   (125.24.51.163) At 2007-12-11 15:19, 
surprised smile double wink cry
#18  by   (203.113.81.37) At 2007-12-19 18:43, 
surprised smile double wink cry
#19  by   (203.113.81.37) At 2007-12-19 18:43, 
ดีเยี่ยมแล้ว ชอบมากมาย ขอให้ทุกท่านรวมเราด้วยมีความสุข รวยๆๆๆๆbig smile big smile big smile big smile open-mounthed smile
#20  by  แม่จอย (58.8.95.247) At 2007-12-22 21:05, 
#21  by   (203.185.146.198) At 2007-12-24 12:43, 
หรอย
#22  by  แหรม (222.123.145.253) At 2007-12-31 08:16, 
แวะเข้ามาโดยบังเอิญพอดีว่า serch หาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อตัวเองอยู่ ก็มาเจอ พระแม่สาวตรีbig smile
#23  by  sjtree At 2008-01-18 16:39, 
ชอิบมากเลยอะอ่านแล้วสนุกมากเลยทำหัยรุ้ว่าก่อนทีเราจะทำอะรัยนะหัยคิดก่อนทำเสมอเหมือกับที่สาวิตรีทำ
#24  by  เต้ (61.19.86.46) At 2008-01-30 09:45, 
ขอบคุนค่าbig smile open-mounthed smile
#25  by  Cursiiz (124.121.111.190) At 2008-02-02 21:16, 
เราก้อชื่อสาวิตรีแปลกดีนะ
#26  by  มดแดง (222.123.205.74) At 2008-02-15 17:21, 
ใครชื่อสาวิตรีน่ารักทุกคนเลย
sad smile question big smile embarrassed surprised smile wink confused smile
#27  by  สาวน่ารัก (118.174.140.36) At 2008-03-20 10:51, 
#28  by  aisavapon (202.151.4.101) At 2008-04-03 18:48, 
55555555555555555555555555confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#29  by  สาวิตรี (124.121.200.109) At 2008-04-04 15:37, 
มหาสตรีสาวิตรี
#30  by  อมฤตบานี (125.25.213.5) At 2008-04-14 21:27, 
ขอบคุณนะคะ ได้ความรู้มากเลย
#31  by  jkmm (124.120.9.147) At 2008-04-18 19:33, 
ซึ้งใจ น่ายกย่องพระแม่
#32  by  พลอย (58.9.251.74) At 2008-04-19 22:51, 
ชอบมากค่ะ มีสาระประโยชน์มากมาย
#33  by  pan (117.47.109.156) At 2008-04-27 17:46, 
ฉลาดจังเลย เก่งมากๆๆๆๆ นะนางสาวิตรี
#34  by  สาวิตรี เพ็งสกุล (210.246.146.129) At 2008-05-20 10:09, 
tongue
#35  by   (117.47.9.141) At 2008-05-24 15:34, 
5555555555555+
#36  by   (61.91.204.18) At 2008-06-17 13:09, 
สุดยอดจริงๆ เลยสาวิตรี
ผู้มั่นคงในความรักbig smile
#37  by  สาวิตรี (118.173.242.26) At 2008-07-24 15:59, 
#38  by  sasi (58.8.26.54) At 2008-07-29 18:13, 
เราก็ชื่อสาวิตรี อยากเป็นคนแบบนางจังเลยsad smile sad smile sad smile sad smile
#39  by   (203.113.105.54) At 2008-08-07 14:02, 
Hot! Hot! Hot! มหาสตรีสาวิตรี
#40  by  อมฤตบานี At 2008-08-10 17:48, 
#41  by  ศรีวรินทร์ หวานเสร็จ (203.151.38.2) At 2008-08-21 12:06, 
พ่อตั้งให้ว่า สาวิตรี เราต้องตามหาสามีอย่างในเรื่องด้วยเนี่ย
หุหุ อ่านแล้วจะร้องไห้ ซึ้งจริงๆ
ขอบคุณพ่อนะคะที่ตั้งชื่ออันเป็นมงคลแก่ลูกสาวคนนี
#42  by  สาวิตรี (118.172.123.64) At 2008-09-07 20:32, 
ขอบคุณพ่อนะคะ
ตั้งชื่อลูกว่า"สาวิตรี"
#43  by  สาวิตรี (118.172.123.42) At 2008-09-17 13:13, 
เราไม่ได้ชื่อนี้แต่เราก็รักมั่นเสมอไม่เปลี่ยนแปลงฮิๆๆๆๆ เอากับเขาบ้างดิbig smile ขอให้ทุกท่านมความสุขมากมายนะ
#44  by  แม่จอย (58.8.86.105) At 2008-10-06 19:48, 
ดี
#45  by  สาวิตรี (202.129.15.106) At 2008-12-12 15:46, 
ขออนุโมทนาบุญนะค๊ะ
ชอบมากค่ะ เปงกำลังใจให้นะ
#46  by   (117.47.91.7) At 2008-12-20 09:48, 
สาวิตรีเป็นสตรีที่สูงส่ง
#47  by  สาวิตรี (125.24.120.215) At 2008-12-20 13:57, 
bba

สาวิตรี
#48  by  สาวิตรี (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:00, 
question surprised smile surprised smile
#49  by   (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:00, 
8408bbaสาวิตรี
#50  by   (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:02, 
สตรีแห่งธรรมconfused smile sad smile tongue confused smile open-mounthed smile
#51  by   (125.24.120.215) At 2008-12-20 14:04, 

<< Home


มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile