2006/Jul/30

~* มหาสตรี สาวิตรี *~
คำกล่าวของชาวฮินดูที่ว่า พลังรักของสตรีนั้น เกินจะกล่าวได้ น่าจะเปรียบได้กับรักของสาวิตรี มหาสตรีที่ทุกคนยังกล่าวสรรเสริญถึงความรักและการเสียสละเพื่อสามีของตนเอง แม้แต่คัมภีร์พระเวทย์ยังกล่าวถึงนาง

สาวิตรีนั้นเป็นบุตรของมหาราชอัชวาปตี มหารานีมัลวี ซึ่งมหาราชอัชวาปตีนั้น ไม่มีบุตรชายเลย จึงได้ทำพิธีภาวนาต่อพระแม่มาเตสวาตี (พระแม่กายาตรี) มาถึง 16 ปี จนพระแม่มาประทานพรให้ แต่เนื่องจากในโชคชะตาของมหาราชนั้น ไม่ได้มีพรของบุตรชายเลย พระแม่จึงได้มอบบุตรสาวที่เก่งกาจสามารถ มีสติปัญญา และรูปโฉมอันงดงามให้ เทวฤษีนารัทมุนีได้ตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่า สาวิตรี สาวิตรีเป็นคนที่ฉลาดและงดงามมาก จนไม่มีชายใดกล้ามาสู่ขอ มหาราชอัชวาปตีจึงได้มอบหมายให้นางออกหาสามีเอง

สาวิตรีได้เดินทางไปหลายเมืองจนมาถึงเมืองของมหาราชจันทราเซน มาดันราชกุมารของมหาราชนั้นเป็นคนที่เลวร้ายมาก มักมากในกามคุณและไม่ให้เกียรติสตรีเลย เขาได้เข้ามาเพื่อที่หมายจะย่ำยี แต่สาวิตรีได้หลอกมาดันแล้วทำพิธีผูกรัคชิด เพื่อให้มาดันกลายเป็นพี่ชายของตน มาดันได้กล่าวคำอาฆาตกับสาวิตรีไว้ สาวิตรีจึงหมดหวังที่จะหาสามีตามที่พ่อและแม่ได้มอบหมายไว้ นางจึงออกเดินเพื่อหย่อนอารมณ์ พลันก็ได้ยินเสียงตัดไม้ นางจึงแอบเข้าไปดูก็พบกับชายรูปงามกำลังต่อเถียงกับนางยักษ์ที่เข้ามาพัวพัน โดยที่นางยักษ์กล่าวชักชวนให้ชายผู้นั้นมาร่วมหลับนอนด้วย ชายคนนั้นจึงกล่าวกับนางยักษ์ว่า ความอายเป็นคุณสมบัติของสตรี หญิงใดที่ไม่มีคุณสมบัตินี้ก็สมควรที่จะตายไป นางยักษ์จึงกลับไปด้วยความผิดหวัง แต่คำนี้เองที่ทำให้สาวิตรีหลงใหล

ในขณะที่นางซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นพลันก็ปรากฏเสือตัวใหญ่ไล่กวดนาง ชายหนุ่มจึงได้เข้ามาช่วยนางโดยที่ขว้างขวานเข้าที่คอเสือ และในขณะเดียวกัน มาดันก็เข้ามาแล้วยิงธนูเข้าที่หลังเสือ เมื่อชายหนุ่มเข้ามาหาสาวิตรี มาดันก็ได้เข้ามากล่าวคำหยาบช้าต่อสาวิตรี ชายหนุ่มจึงได้เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องสาวิตรีไว้ สาวิตรีตกหลุมรักชายหนุ่มมากขึ้น มหามนตรีสุเกรชีเข้ามาหลังจากที่เขาได้ไล่มาดันไปแล้ว เขาแนะนำตัวเองว่า ชื่อสัตตีอาวาร เป็นบุตรของอดีตมหาราชจันทราเซนซึ่งตาบอด มหามนตรีสุเกรชีจึงได้เข้าไปสู่ขอสัตตีอาวารกับอดีตมหาราช แต่มหาราชไม่ยอมรับในเรื่องนี้ สาวิตรีจึงได้เข้าไปกล่าวกับอดีตมหาราชเอง ทำให้ทั้งมหาราชและมเหสียินยอม

ในขณะที่งานมงคลจะเกิดขึ้นนั้น นารัทมุนีก็ได้เดินทางมาเพื่ออวยพร แต่ระหว่างทางได้พบกับพระยมราช พระยมราชจึงได้แจ้งว่า สัตตีอาวารนั้นเหลืออีกเพียง 1 ปี เมื่อสาวิตรีรู้ข่าวจากพระฤษีนั้น นางก็มั่นคงในคำพูดจึงได้เข้าพิธีสมรสกับสัตตีอาวาร โดยที่ไม่ฟังคำค้านจากบิดามารดาเลย นางได้เข้าไปภาวนาต่อพระแม่มาเตสวตี พระแม่มาเตสวตีจึงได้แนะนำนางให้ถือศีลอดอาหารอย่างเคร่งครัดในสามวันก่อนครบกำหนดและในวันที่สี่ให้ภาวนา เพื่อขอพรพระเจ้าให้กับสัตตีอาวาร นางจึงทำตามจนครบกำหนดโดยที่หน้าที่ปรนิบัตพ่อแม่และสามีไม่บกพร่องเลย และในสี่วันสุดท้ายนั้น นางได้เริ่มถือศีลอาคานโซบาวาตี และในขณะที่นางถือศีลอยู่นั้น ยมราชได้มาก่อกวนนางทุกทางแต่ไม่สำเร็จ และในวันที่สี่นั้น นั้นนางไม่ยอมทานอาหารเลย จนถึงเวลาที่สัตตีอาวารจะต้องถูกนำวิญญาณไป นางจึงได้เฝ้าอยู่กับสามี แต่แล้วยมราชได้ใช้อุบายพรากวิญญาณสามีของนางไปจนได้

นางจึงได้ออกติดตามไปจนถึงแม่น้ำเวตาล ยมราชได้บอกว่า นางข้ามไม่ได้เพราะภพหน้าคือภพของคนตาย สาวิตรีจึงขอพรจากพระแม่กามเทนุให้พาข้ามไป

ยมราชเห็นความตั้งใจของนางจึงได้กล่าวเตือนอีกครั้งเพราะข้างหน้าคือเทวโลก ที่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี นางจึงขอให้ดวงตาของพ่อและแม่สามีมองเห็นได้อีกครั้ง ยมราชจึงได้ให้พรดังนั้นแล้วเดินทางต่อไป พระแม่กาลีจึงได้ให้ตรีศูลพาข้ามไป

ยมราชเห็นดังนั้น จึงได้บอกกับสาวิตรีว่า ข้างหน้าเป็นโลกสวรรค์ ซึ่งจะไปได้เฉพาะเทวดาเท่านั้นแต่สาวิตรีไม่ยอม ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี สาวิตรีจึงขอบันลังของพ่อแม่สามีคืน ยมราชให้พรแล้วเดินทางต่อพระแม่ลักษมีจึงได้ให้ดอกบัวพาสาวิตรีข้ามโลกสวรรค์ไป

และเมื่อยมราชเห็นดังนั้นจึงได้บอกสาวิตรีว่า ข้างหน้าเป็นป่าสวรรค์และเป็นวรรณะโลกที่ผู้คนบูชาที่ซึ่งแม้แต่เทวดาถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าไปไม่ได้ แต่สาวิตรีไม่ยอมยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี นางจึงขอให้พ่อและแม่ที่ไม่มีลูกชายเลยของนางมีลูก 100 คนเพื่อความรุ่งเรือง ยมราชให้พรแล้วเดินทางต่อไป พระแม่สุรัสวตีจึงได้มองหงส์ของพระแม่ให้พาสาวิตรีไป

เมื่อถึงยมโลก ยมราชได้บอกกับสาวิตรีว่า ที่นี่คือยมโลก ไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากยมราชจะอนุญาต แต่สาวิตรีไม่ยอมฟังได้เดินตามยมราชเข้าไป ยมราชจึงหันมาบอกกับสาวิตรีว่าลูกรักอย่าได้ดื้อไปเลยกลับไปเถอะ สาวิตรีบอกว่าเมื่อท่านเรียกข้าว่าลูกท่านก็เหมือนพ่อ แล้วพ่อจะไม่ให้ลูกเข้าบ้านหรือ ยมราชจึงต่อรองกับสาวิตรี ว่าเจ้าขอพรได้ 1 ข้อ เว้นแต่ชีวิตของสามี แล้วกลับไป สาวิตรีจึงขอมีบุตรถึง 100 คน ยมราชได้ให้พรดังที่ขอ แต่สาวิตรีไม่ยอมกลับ ยมราชจึงหันมาดุสาวิตรีนารัทมุนีจึงเข้ามาบอกว่า ท่านให้พรได้แต่ไม่เข้าใจในคำพรที่ให้เลย นางที่ซื่อตรงกับสามีจะมีบุตรได้อย่างไรถ้าไม่มีสามี ถ้าท่านจะให้พรสำเร็จไปก็ต้องคืนวิญญาณสามีให้ ยมราชจึงยอมปล่อยวิญญาณไป นางได้ตามวิญญาณสามีกลับมา เหล่าเทวะและฤาษีได้เข้ามาแสดงความยินดีและคำนับนางด้วยความเคารพและยกย่องนางว่าเป็นมหาสตรี

Comment

Comment:

Tweet


ฉลาดจังเลย เก่งมากๆๆๆๆ นะนางสาวิตรี
#34 by สาวิตรี เพ็งสกุล (210.246.146.129) At 2008-05-20 10:09,
ชอบมากค่ะ มีสาระประโยชน์มากมาย
#33 by pan (117.47.109.156) At 2008-04-27 17:46,
ซึ้งใจ น่ายกย่องพระแม่
#32 by พลอย (58.9.251.74) At 2008-04-19 22:51,
ขอบคุณนะคะ ได้ความรู้มากเลย
#31 by jkmm (124.120.9.147) At 2008-04-18 19:33,
มหาสตรีสาวิตรี
#30 by อมฤตบานี (125.25.213.5) At 2008-04-14 21:27,
55555555555555555555555555confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#29 by สาวิตรี (124.121.200.109) At 2008-04-04 15:37,
#28 by aisavapon (202.151.4.101) At 2008-04-03 18:48,
ใครชื่อสาวิตรีน่ารักทุกคนเลย
sad smile question big smile embarrassed surprised smile wink confused smile
#27 by สาวน่ารัก (118.174.140.36) At 2008-03-20 10:51,
เราก้อชื่อสาวิตรีแปลกดีนะ
#26 by มดแดง (222.123.205.74) At 2008-02-15 17:21,
ขอบคุนค่าbig smile open-mounthed smile
#25 by Cursiiz (124.121.111.190) At 2008-02-02 21:16,
ชอิบมากเลยอะอ่านแล้วสนุกมากเลยทำหัยรุ้ว่าก่อนทีเราจะทำอะรัยนะหัยคิดก่อนทำเสมอเหมือกับที่สาวิตรีทำ
#24 by เต้ (61.19.86.46) At 2008-01-30 09:45,
แวะเข้ามาโดยบังเอิญพอดีว่า serch หาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อตัวเองอยู่ ก็มาเจอ พระแม่สาวตรีbig smile
#23 by sjtree At 2008-01-18 16:39,
หรอย
#22 by แหรม (222.123.145.253) At 2007-12-31 08:16,
#21 by (203.185.146.198) At 2007-12-24 12:43,
ดีเยี่ยมแล้ว ชอบมากมาย ขอให้ทุกท่านรวมเราด้วยมีความสุข รวยๆๆๆๆbig smile big smile big smile big smile open-mounthed smile
#20 by แม่จอย (58.8.95.247) At 2007-12-22 21:05,
surprised smile double wink cry
#19 by (203.113.81.37) At 2007-12-19 18:43,
surprised smile double wink cry
#18 by (203.113.81.37) At 2007-12-19 18:43,
embarrassed embarrassed tongue
#17 by (125.24.51.163) At 2007-12-11 15:19,
ชอบมากมากเพราะใกล้จะสอบเรื่องนี้อยู่พอดี
#16 by (125.24.51.163) At 2007-12-11 15:19,
ดีจังมีอะไรใหม่ๆ เก่งนี่พัฒนา อยากทำเพราะใจอยากทำ เข้าใจ แต่อยากขอ อย่าลืม พ่อ แม่ ท่านพ่อนะ ปีหน้าท่านจะมาโปรดแล้วคิดอย่างนั้น ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ชอบๆๆๆมากมายopen-mounthed smile
#15 by แม่จอย (58.8.84.191) At 2007-12-09 22:32,
นางเปนผุญิงที่ฉลาดจิงๆbig smile
#14 by (125.26.147.54) At 2007-12-04 20:13,
#13 by (125.25.54.227) At 2007-11-13 16:05,
#12 by (117.47.64.236) At 2007-11-11 17:52,
#11 by กิตติศักดิ์ คำภูแสน (202.69.141.192) At 2007-11-09 15:07,
#10 by (125.26.232.231) At 2007-10-16 19:48,
ออออ เยี่ยมเลย
#8 by ryou (203.144.133.5 /192.168.21.56) At 2006-09-22 14:03,
มี สาระดีค่ะ
#7 by ^ เ บ บี้ บ รี ส ^ At 2006-08-21 13:53,
เพิ่งซื้อหนังสือประวัติเทพสตรีมาอ่านชอบมากเลยง่ะอ่านประวัติพวกนี่แล้วมีความสุขดีชอบๆแล้วนี่มีตำนานของกรีก-โรมันบ้างป่าวง่ะ เค้าชอบอ่านมากเลย
#6 by nuisi_ka At 2006-08-20 00:13,
สาวิตรีฉลาดดีนะแต่น่าจะปล่อยวางมากกว่าแน....
อะนะ คนมันรัก
#5 by โยธิกา*5-2^2 At 2006-08-09 13:56,
โอม ศรี สัตตี สาวิตรี เดวา นะมะฮะ
#4 by เดวัย (125.24.79.185) At 2006-08-06 17:32,
อุ๊ย มีประโยชน์มากมาย ขอแอดนะคะ
#3 by Ju~oN At 2006-08-06 02:44,
เยี่ยมไรครับ
#2 by webmaster@mahathep.com At 2006-07-30 16:36,
เยี่ยม
#1 by เจ้ากอกล้วย (203.156.40.44) At 2006-07-30 16:29,

มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile