2007/Jan/12

พระคาถามหากรุณาธรณีสูตร
(ภาษาสันสกฤต)

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

นโมรัตนตรายาย นโมอารยะ
อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตวายะ
มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ
โอม สะ วะ ละ วะ ติ ศุททะ นะตัสยะ
นมัสกฤตวานิมางอาระยะ
อวโลกิเตศะวะระ ลันตา

ภา นโมนิลากันถะ
ศรีมหาปะฎะศะมิ สระวาทวะ
ตะศุภัม อสิยูม สะรวะสัตตวะ
นโมปวสัตตวะ

นโมภะคะ มะภะเตตุ
ตัทยะถา โอมอวโลกา
โลกาเต กาละติ อีศีลี
มหาโพธิสัตตวะ สาโพ

สาโพ มะรามะรา
มะศิมะศิ ฤธะยุ
คุรุคุรุ ฆามัม
ธูรูธูรู ภาษียะติ
มหาภาษียะติ
ธาระธาระ ถิรินี

ศะวะรายะ ชะละชะละ
มามะภามะละ มุธิริ
เอหิ เอหิ ศินะศินะ
อาละลินภะละศรี ภาษาภาษิน

การะศะยะ หูลุหูลุมะระ
หุลุหุลุ ศรีสะระสะระ
สีรีสีรี สุรุสุรุ
พุทธายะพุทธายะ
โพธายะโพธายะ

ไมตรีเย นิละกันสะตะ
ตริสะระณะ ภะยะมะนะ สวาหา
สีตายะ สวาหา
มหาสีตายะ สวาหา

สีตายเย ศะวะรายะ สวาหา
นีลากันถิ สวาหา
มะละนะละ สวาหา
ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา

สะระวะ มหาอัสตายะ สวาหา
จักระอัสตายะ สวาหา
ปัทมะเกสายะ สวาหา
นีละกันเต ปันตะลายะ สวาหา

นีละกันเต
ปันตะลายะ สวาหา
โมโผลิศังกะรายะ สวาหา
นโมรัตนตรา ยายะ

นโมอารยะ อวโลกิเต สะวะรายะ สวาหา
โอมสิทธยันตุ มันตรา ปะทายะ สวาหา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กล่าวไว้ว่า หากสรรพสัตว์ สวดพระคถานี้ ด้วยจิตตั้งมั่น แล้ว ขอ พรในชาตินี้ หากไม่สมพร เราจะไม่ขอ บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่มา : คุณ malila จากหน้าเว็บ http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=3089

เนื้อร้องนี้ไม่ใช่เนื้อร้องของเพลงนี้แต่อย่างใด
แต่เป็นคาถามหากรุณาธรณีสูตร อีกภาษาหนึ่ง
ทั้งนี้เพียงเพื่อนำมาประกอบหน้าเว็บเพื่อเป็นพุทธบูชาเท่านั้น

เนื้อร้องบทสวด
ซึ่งแกะมาอาจไม่ตรงตามจริง
เน้นเสียงที่คาดว่าน่าจะใช่ลองร้องดูนะครับ
มีเสียงผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก และร้องรวม
ซึ่งทั้งสามเวอร์ชั่นออกเสียงคล้าย ๆ กัน ทำให้แกะยากมากครับ


นำโมเซินย๊าช้าย้ายา นำโมอาริยะชานะ สักการะ
เปโรชานะ โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง
พุทธายะ นำโมสะระวะ กัตทะกาเธเป อะระหะเธเป สังยาสัง
พุทเธเป นำโมอริยะอวโลเก๋อเต โชวะรายะพุทธิสัตตอยะ
มหาสัตตอยา มหากาเล้อเนิ่นกายะ
กายะทา โอม เตอ เลอ เติน เล้อ เตอ เลอ เติ่น
ตูลู ตูลู อิติเวอิติชาเล ชาเล ชาเล ชาเล กุสสุเม
กุสสุมา วาเร เออเลอเมอเลอเชอติ โชรามา ปามาเยโช อา

อันนี้เนื้อร้องของจริงครับ


นโมรัตนตรายายะ นโมอาริยะชานะ สักการา เปโร
ชานะ โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง
พุทธายะ นโมสังวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง
พุทธเตเต นโมอะยะอวโลเกเต โชระยะพุทธิสัตวายะ มหา
สัตวายา มหาการุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริถิรี
ธุรู ธุรู อิติเวอิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม
กุสสุเม วาเร อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปามาเยโช อา

ท่านสามารถดาว์นโหลดเพลงได้จาก
http://buddha.goodweb.cn/music/musicdownload/11guanyin.mp3

Comment

Comment:

Tweet


Hot!

ถ้าไม่อ่านผ่าน ๆ จะเข้าใจว่า เป็นการแกะตามเสียงที่เขาร้องครับ ไม่ใช่บอกความหมายครับ

เนื้อร้องนี้ไม่ใช่เนื้อร้องของเพลงนี้แต่อย่างใด
แต่เป็นคาถามหากรุณาธรณีสูตร อีกภาษาหนึ่ง
ทั้งนี้เพียงเพื่อนำมาประกอบหน้าเว็บเพื่อเป็นพุทธบูชาเท่านั้น

เนื้อร้องบทสวด
ซึ่งแกะมาอาจไม่ตรงตามจริง
เน้นเสียงที่คาดว่าน่าจะใช่ลองร้องดูนะครับ

กระผมได้พิมพ์บอกไปแล้วดังนี้ครับ

เนื้อร้องนี้ไม่ใช่เนื้อร้องของเพลงนี้แต่อย่างใด
แต่เป็นคาถามหากรุณาธรณีสูตร อีกภาษาหนึ่ง
ทั้งนี้เพียงเพื่อนำมาประกอบหน้าเว็บเพื่อเป็นพุทธบูชาเท่านั้น

เนื้อร้องบทสวด
ซึ่งแกะมาอาจไม่ตรงตามจริง
เน้นเสียงที่คาดว่าน่าจะใช่ลองร้องดูนะครับ

ท่านใดที่เข้ามาแล้วอ่านกวาดสายตาผ่าน ๆ ก็ขอให้อ่านอย่างละเอียดนิดนึงครับ จะได้ไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะแยะ

คนที่เขาไม่ต้องการความหมายก็เยอะ เขาอยากร้องได้ครับ ใช้จิตร้องอย่างนี้ เขาก็ขอให้แกะเป็นคำง่าย ๆ ที่พอออกเสียงได้ ไม่ใช่ตรงทุกคำ

ยินดีตอบคำถามทุกคำถามครับconfused smile
#49 by webmaster@mahathep.com At 2010-06-20 23:26,
#48 by (112.142.168.204) At 2010-06-20 21:10,
ถ้าสวดตามนี้จะไม่ได้ความหมายทืถูกต้อง
#47 by ปักษาวายุ (124.120.0.133) At 2009-04-27 17:44,
คาถานี้ยังผิดอยู่ครับ
#46 by ปักษาวายุ (124.120.0.133) At 2009-04-27 17:43,
อยากได้เพลงแต่โหลดไม่ได้ค่ะ
ขอความกรุณาส่งมาให้ที่ kbackstreetboys@hotmail.com
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
#45 by Sai (122.167.131.43) At 2009-03-30 12:06,
นำ มอ โชย ผ่อ สัก
นำ มอ โชย ฮุก โจ้ว
นำ มอ ออ นี ถ่อ ฮุก
#44 by ศิวา (222.123.105.228) At 2009-03-27 11:23,
Hot! Hot! Hot!
#43 by อมฤตบานี At 2008-08-10 18:02,
#42 by (117.47.43.172) At 2008-07-23 07:02,
ชอบเพลงนี้จังเลยคับเพราะดีจากตำหนักแม่อุมาเทวีกายาตี5ภาค
#41 by โอมนะโมนารายะณายะนะมะฮา (124.121.221.173) At 2008-05-19 23:11,
ชอบพระแม่กวนอิมมากค่ะ
#40 by นุนิ (119.42.71.134) At 2008-04-21 23:53,
#39 by นุนิ (119.42.71.134) At 2008-04-21 23:52,
ขอบคุณค่ะ
#37 by wannaka At 2008-04-12 22:14,
ขอบคุณค่ะ
#38 by wannaka At 2008-04-12 22:14,
โอม มา นี ปะ หมี่ ฮง วันละ 9 จบ เมตตาแห่งพระแม่จะช้วยให้พ้นภัย มีความสูข มั่งมี และ หลุดพ้น เมตตาอันไม่มีประมาน จะช้วยท่านทั้งหลาย ที่อยู่ในศีลภวานา และให้ทาน พบกับทางหลุดพ้นสำผัดถึงความสูขที่แท้จิง ขอให้ท่านทั้งหลาย มีความสูข
#36 by เส่ย (117.47.159.207) At 2008-04-01 14:23,
โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว
ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้

นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา แย แย
นำ มอ ออ ลี เย
พอ ลู กิด ตี
ซอ ปอ ลา เย
ผู่ ที สัก ตอ พอ เย
มอ ฮอ สัก ตอ พอ เย
มอ ฮอ เกีย
ลู นี เกีย เย
งัน
สัก พัน ลา ฮัว อี
ซู ตัน นอ ตัน เซ
นำ มอ สิด กิด ลี
ตอ อี มง ออ ลี เย
พอ ลู กิด ตี
สิด ฟู ลา
เลง ทอ พอ
นำ มอ นอ ลา กิน ซี
ซี ลี มอ ฮอ พัน
ตอ ซา เม สัก พอ ออ
ทา เตา ซี พง
ออ ซี ยิน
สัก พอ สัก ตอ นำ มอ ฮอ สัก ตอ นำ มอ พอ เค
มอ ฟา เตอ เตา ตัน จิด ทอ
งัน
ออ พอ ลู ซี
ลู เกีย ตี
เกีย ลอ ตี
อี ซี ลี
มอ ฮอ
ผู่ ที สัก ตอ
สัก พอ สัก พอ
มอ ลา มอ ลา
มอ ซี มอ ซี
ลี ทอ ยิน
กี ลู กี ลู
กิด มง
ตู ลู ตู ลู
ฟา เซ เย ตี
ฟา เซ เย ตี
ทอ ลา ทอ ลา
ตี ลี นี
สิด ฟู ลา เย
เจ ลา เจ ลา
มอ มอ ฟา มอ ลา
มก ตี ลี
อี ซี อี ซี
เสิด นอ เสิด นอ
ออ ลา เซียง
ฟู ลา เซ ลี
ฟา ซอ ฟา เซียง
ฟู ลา ฟา เย
ฟู ลู ฟู ลู
มอ ลา
ฟู ลู ฟู ลู
ซี ลี
ซอ ลา ซอ ลา
เสิด ลี เสิด ลี
ซู ลู ซู ลู
ผู่ ที เย ผู่ ที เย
ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย
มี ตี ลี เย
นอ ลา กิน ซี
ตี ลี เสิด นี นอ
พอ เย มอ นอ
ซอ พอ ฮอ
เสิด ทอ เย
ซอ พอ ฮอ
มอ ฮอ เสิด ทอ เย
ซอ พอ ฮอ
เสิด ทอ ยี อี
เสิด พัน ลา เย
ซอ พอ ฮอ
นอ ลา กิน ซี
ซอ พอ ฮอ
มอ ลา นอ ลา
ซอ พอ ฮอ
เสิด ลา เจง ออ มก เค เย
ซอ พอ ฮอ
ซอ พอ มอ ฮอ ออ เสิด ทอ เย
ซอ พอ ฮอ
เจ กิด ลา สิด ทอ เย
ซอ พอ ฮอ
ปอ ทอ มอ กิด เสิด ทอ เย
ซอ พอ ฮอ
นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย
ซอ พอ ฮอ
มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย
ซอ พอ ฮอ
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา แย แย
นำ มอ ออ ลี เย
พอ ลู กิด ตี สิด ฟู ลา เย
ซอ พอ ฮอ
งัน สิด ติน ตู
มัน ตอ ลา ปัด ทอ เย
ซอ พอ ฮอนี่เปน มนต์ บท มหากรุณาธารณีสูตร ( ไต่ ปุ่ย จิ๋ว )
แบบ จีน เต็มๆนะค่
มนต์มหากรุณาธารณีสูต