2009/Feb/24

คำเตือน : เว็บเพจนี้มีเสียงเพลงประกอบ    

 

พิธีศิวาราตรี

          พิธีศิวาราตรี เป็นวันสำคัญอันดับที่ 34 ของชาวอินเดีย มีขึ้นในวัน 14 ค่ำ เดือน 3 เรียกว่า ศิวาราตรี วันนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดูจะบูชาพระศิวะตลอด 24 ชั่วโมง ผู้นับถือเคร่งครัดอดอาหารและอดนอนตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้เป็นวันปรากฏของพระศิวะ และวันแต่งงานของพระศิวะ เชื่อกันว่าบูชาพระศิวะแล้ว จะได้คู่ชีวิตที่ดีและมีความสุขความเจริญ

รูปศัพท์ของศิวาราตรี

          ศิวาราตรี หากพิจารณาตามรูปศัพท์แล้ว จะเห็นว่ามาจาก คำ 2 คำ คือ ศิวะ + ราตรี ศิวะ หมายถึง องค์พระศิวะผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง ส่วน ราตรี หมายถึง กลางคืน ดังนั้นเมื่อนคำทั้งสองคำนี้มาร่วมกันเป็น ศิวาราตรี จึงแปลเป็นไทยได้ความหมายว่า คืนแห่งพระศิวะ หรือ ราตรีแห่งพระผู้เป็นเจ้า อันนี้เป็นความหมายตามรูปศัพท์

 

 

 

ความหมายของพิธีศิวาราตรี มี 2 นัย ดังนี้

          1.  ศิวาราตรี ในที่นี้หมายถึง พิธีเฉลิมฉลองแห่งองค์พระศิวะที่ทำกันทุกปีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะทางอินเดียตอนใต้ที่เมืองติรุมวันมาลัย ที่มีเทวาลัย คือ โบสถ์แห่งพระศิวะที่สำคัญและยิ่งใหญ่มาก เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงเข้าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่นับถือในองค์พระศิวะเจ้าก็จะร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นให้ใหญ่โตมหโหฬารและสนุกสนานครื้นเครงกัน โดยเฉพาะตามเทวสถานที่สำคัญต่าง ๆ และเรียกวันที่มีพิธีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในรอบีนี้ว่า "มหาศิวาราตรี"

          2.  ศิวาราตรี หมายถึง พิธีแห่งการลอยบาป ทาง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุก ๆ ปี พิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญ เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนา เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงเข้าประชาชนโดยทั่วไป ตลอดทั้งนักพรต นักบวชในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทั่วทุกสารทิศก็จะหลั่งไหลไปทำพิธีลอยบาปกันที่แม่น้ำคงคา ตรงจุฬาตรีคูณ เมืองอันลาฮาบาดทุก ๆ ปีจึงนับได้ว่าพิธีลอยบาปนี้เป็นพิธีที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจและไปร่วมประกอบพิธีนี้ เพราะในแต่ละปีนั้นจะมีประชาชนไปร่วมงานประมาณปีละเป็นแสนคนเลยทีเดียว

 

 

 

          สำหรับสถานที่ประกอบพิธีลอยบาปนี้จะกำหนดไว้ที่จุดคงคาจุฬาตรีคูณ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำคงคา ยมุนาและสรัสวตี ณ จุดที่บรรจบกันของแม่น้ำทั้ง 3 สาายนี้เองที่เรียกว่า "จุฬาตรีคูณ" ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองอัลลาฮาบาด ประเทศอินเดีย และที่บรรจบกันชื่อจุฬาตรีคูณจะมองเห็นเป็นน้ำสองสี สองกระแส กระทบกันได้อย่างชัดเจนและเป็นวังน้ำวน จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้พบเห็นด้วยเหตุนี้นั้น ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึงมีความเชื่อว่าภายใต้แม่น้ำ 5 สายนั้นยังมีแม่น้ำใต้ดินอีกสายหนึ่ง ซึ่งมองไม่เห็นได้ไหลมาบรรจบกัน ณ ตรงจุดนี้เป็นตาน้ำพุ่งขึ้น แม่น้ำสายนั้นก็คือ แม่น้ำสรัสวดี ดังนั้นจุดที่มาบรรจบกันของแม่น้ำสำคัญทั้ง 3 สายนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า "จุฬาตรีคูณ"

 

ตำนานที่เกี่ยวข้องกับวันศิวะราตรี

          เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานแห่งวันศิวะราตรี ท่านผู้รู้ได้เล่าเกี่ยวกับวันศิวะราตรีนี้ว่า ครั้งหนึ่งยังมีนายพรานผู้หนึ่งมีนามว่า สุสวาร ได้พักอาศัยอยู่ใกล้แค้วนพาราณสี มีอาชีพล่าสัตว์และจับสัตว์ไปขายในเมืองใหญ่ จนกระทั่งในวันหนึ่งได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ว่าโชคไม่เข้าข้างกลับไม่พบกับสัตว์ให้ล่าแม้เพียงตัวเดียว นายพรานสุสวารจึงได้เดินท่องเที่ยวหาสัตว์เข้าไปในป่าลึกและลืมเวลาจนพลบค่ำ

          วันที่นายพรานสุสวารออกล่าสัตว์นั้นเป็นข้างแรม ท้องฟ้าปราศจากหมู่ดวงดาวและแสงสว่างอื่นใด นายพรานสุสวารได้หลงทางจนไม่ทราบว่าจะสามารถกลับออกมาจากป่าลึกนี้ได้อย่างไร และป่าลึกนี้ย่อมมีสัตว์ร้ายเป็นแน่ ด้วยความเกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายในตอนกลางคืน นายพรานสุสวารจึงได้คิดปีนต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัย และขึ้นไปนอนหลับรอแสงสว่าง

          บังเอิญต้นไม้ใหญ่ที่ว่านี้ คือ ต้นไทรใหญ่และใต้ต้นไทรใหญ่นี้ มีศิวะลึงค์ประดิษฐานอยู่ ป่าลึกใหญ่ที่น่ากลัวแห่งนี้ตกดึกสงัดยิ่งดูน่ากลัวเข้าทุกที ทำให้พรานผู้นี้ได้ท่องบ่งมนตราบูชาต่อพระศิวะเทพ และเมื่อดึกเข้า นายพรานสุสวารเกิดความหิวและกระหายน้ำมากแต่ก็ไม่รู้จะหาน้ำและอาหารจากไหนจึงได้อดทนต่อไป และอีกประการหนึ่งนายพรานนี้มีความวิตกห่วงใยต่อครอบครัว ภรรยา และลูก ๆ ว่าคงรอคอยผู้เป็นบิดา ด้วยความหิวเป็นแน่แท้ และภรรยาต้องรอคอยการกลับของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว ด้วยอาการกระสับกระส่ายของพรานผู้นี้ เขาได้เริ่มร้องให้และดึงใบไม้ออกจากกิ่งปล่อยให้ใบไม้นั้นร่วงลงพื้น ให้บังเอิญตกลงบนศิวะลึงค์ที่อยู่ใต้ต้นไทรใหญ่โดยมิได้ตั้งใจ วันนี้แท้จริงแล้วคือ "วันศิวะราตรี" นายพรานได้กราบไหว้บูชาท่องบ่นมนตราบูชาต่อพระศิวะเจ้า โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

          เรื่องนี้พระศิวะเจ้า ทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณ พระองค์ทรงโปรดนายพรานเป็นอันมาก ต่อมาภายหลังที่นายพรานสุสวารได้สิ้นลมหายใจไปแล้ว จึงได้ขึ้นไปอยู่บนศิวะโลก เป็นบริวาลแห่งพระศิวะเจ้า อย่างมีความสุข หลุดพ้นจากบาปทั้งหมดที่ได้เคยกระทำไว้ในชาตินี้ 

          เมื่อถึงระยะเวลาหมดสิ้นในการเสวยผลบุญบนศิวะโลก นายพรานสุสวารท่านนี้ ได้กลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ จากผลบุญที่ได้บูชาและท่องบ่นมนตราต่อพระศิวะเจ้า จึงถือเพศเป็นพระราชามีพระนามว่า "พระไชตรภานุ" พระองค์ทรงใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทต่อการกราบไหว้บูชาต่อพระศิวะเจ้าและบูชามากที่สุดในวันศิวะราตรีนี้ และถือได้ว่าเป็นยอดแห่งผู้บูชาในวันนี้

 

ภาพงานวันศิวะราตรี

ภาพประกอบจาก http://www.cameraeyes.net ถ่ายภาพโดย คุณ NONG

บรรยากาศบริเวณท่าน้ำหน้าวัดฮินดู
ที่มีผู้มาร่วมพิธีกรรมกำลังทำพิธีลอยบาปกับแม่น้ำ ในประเทศเนปาล

 
ภาพประกอบจาก http://www.cameraeyes.net ถ่ายภาพโดย คุณ NONG

คนรอต่อคิวเพื่อทำพิธีหน้าวัดฮินดูแห่งหนึ่ง ในประเทศเนปาล

 
ภาพประกอบจาก http://www.cameraeyes.net ถ่ายภาพโดย คุณ NONG

นักบวชฮินดูในประเทศเนปาลซึ่งไม่ทราบว่าเรียกว่าอย่างไร
ในภาพนี้คุณ NONG ได้อธิบายว่า "สาธุ" 

 

Comment

Comment:

Tweet


#43 by srilawan komkrit (223.204.183.54|223.204.183.54) At 2014-10-13 04:18,
sad smile ปาก
#42 by (171.4.27.202|171.4.27.202) At 2014-08-04 11:52,
ข้อมูลไม่เพียงพอ
#41 by สุรา (182.53.165.242) At 2011-05-28 14:32,
31 ธันวาคม 53 ร่วมสวดมนต์ขอพรมหาเทพทั้ง 12 พระองค์แด่ในหลวง 4 ทุ่ม-เที่ยงคืน ณโบสถ์เทพมณเฑียร เสาชิงช้า จัดโดยสมาคมฮินดูสมาช
(108 จบต่อ 1 มหาเทพ )อย่าลืมนำประคำ 108 เม็ดไปด้วย
#40 by ปินากิน (125.24.134.221) At 2010-11-23 16:04,
เมื่อบูชาองค์ท่านแล้ว ชีวิตที่ดีก็บังเกิดกับลูก จะมั่นเคารพและศัทธา ตลอดชีวิตจะหาไม่
#39 by ตะวัน (182.232.251.53) At 2010-10-11 11:05,
นมัสการองค์พ่อศิวะเทย โอมนมัสศิวะ ยะนะมะฮา
#38 by (118.173.217.161) At 2010-09-02 10:59,
#37 by (119.31.126.81) At 2010-08-18 14:35,
น่าจะมีประวัติ ของพ่อ ศิวะ มากกว่านี้นะครับ เสียดายจัง double wink sad smile sad smile ขอบคุณครับ
#36 by เพื่อน จร้า (203.172.171.99) At 2010-07-09 15:43,
ขอพ่อและแม่ประทานพรให้กับชีวิตของลูกจงประสบความสำเร็จทุกด้านโอม โอมพ่อศิว[
#35 by (58.9.123.76) At 2010-06-09 14:47,
#34 by (125.27.129.191) At 2010-04-06 13:30,
#33 by (125.26.234.228) At 2010-03-25 14:27,
พระมหาศิวะเทพ ผู้มีบุญริทน์และอิทรินท์
แล้วเจอกันใหม่นะbig smile
#32 by แม่ท็อป (58.9.27.248) At 2010-03-17 10:35,
#31 by ฟ้า (117.47.236.104) At 2010-03-16 10:26,
#30 by (124.122.95.169) At 2010-03-08 22:51,
แต่ถ้าเป็นที่ ทมิฬ จะเป็นเดือนมีนาคม
ซึ่งเป็นความแตกต่างกันทางความเชื่อครับ
ขอให้มีความสุขกับการบูชาพระศิวะครับผมbig smile
#29 by webmaster@mahathep.com At 2010-02-25 17:18,
ดูตามปฏิทินเลยนะครับ เดือนไม่ได้นับเดือนฝรั่งหน่ะครับ
งานเขาจัดกันไปแล้วครับผม
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์แล้วครับ
ปีหน้าก็ร่วมใหม่ได้ครับ เช็ค กับวัดใหม่ก็ได้ครับ เผื่อทางวัดจะนับปีฝรั่ง
แต่เท่าที่ทราบ เขานับแบบจันทรคตินะครับ
#28 by webmaster@mahathep.com At 2010-02-24 22:55,
ขอพระศิวะจงคุ้มครองตัวลูกและครอบครัวของลูก
ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ....โอม นามัสศิวะ
โอม นามัสศิวะ โอม นามัสศิวะ
#27 by (202.28.181.220) At 2010-02-24 10:12,
13 มีนาคม 2553 (วันศิวาราตรี) ไม่ใช่หรือครับ ผู้รู้แจ้งด้วย
#26 by (118.172.86.154) At 2010-02-24 09:43,
ขอให้พระบิดาศิวะเจ้าทรงบันดาลให้พ่อกับแม่ลูกมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ...โอม นมัส ศิวายะ ศิวายะ ศิวายะ นะ มะ ฮา ... โอม เจ มา ตา กี.... โอม ..
#25 by (118.172.86.154) At 2010-02-24 09:41,
GOD
#24 by (58.9.213.204) At 2010-02-13 22:03,
ขออภัยครับ พิมพ์วันผิด
ต้องเป็นวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
ขออภัยครับ พอดีดูวันผิด!

ขอให้มีความสุขครับ
#23 by webmaster@mahathep.com At 2010-02-12 12:11,
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
ศิวะราตรี ปี 2010 เวียนมาอีกครั้งใน
วันเพ็ญขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
หรือในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 นี้นะครับ
ขอให้ทุกท่านร่วมกันสวดพระนามพระมหาสดาศิวะเจ้า
และบูชาศิวลึงค์ของพระองค์

ท่านที่ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน
ขอประชาสัมพันธ์งาน มหาศิวะราตรี ที่ลานคนเมือง
ตรงข้ามเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
และใกล้กับเทวสถานเทพมณเฑียร

ขอพรให้กับประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน
ขอให้สำเร็จผลทุกประการนะครับ

เสือดำ
12/2/2010
#22 by webmaster@mahathep.com At 2010-02-12 12:10,
#21 by ըѧ (124.120.84.19) At 2009-12-17 14:30,
รักพระศิวะนะจู๊บ จู๊บ
#20 by (180.180.3.76) At 2009-11-21 00:11,
รักเทพมาก
#19 by จงกมล (125.27.117.113) At 2009-11-16 11:21,
#18 by (117.47.117.111) At 2009-11-07 15:01,
รักพระศิวะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
#17 by อาร์ม (110.164.146.54) At 2009-11-06 18:04,
#16 by เกพเพก (58.147.54.168) At 2009-11-01 17:19,
โอมนมัสศิวะ โอมนมัสศิวะ
#15 by (125.24.71.170) At 2009-10-16 12:45,
#14 by (124.157.175.30) At 2009-08-21 02:31,
โอม นมัสศิวะ
พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพรค่ะ
#13 by ฐิตา (124.122.137.10) At 2009-08-12 14:14,
โอม นมัสศิวะ
ทรงโปรดประทานพรค่ะ
#12 by (124.122.137.10) At 2009-08-12 14:10,
งง
พูดไรงง
ส่ธุๆ
5555+
#11 by (222.123.209.62) At 2009-05-12 12:44,
((
))
((
))
((
))
((
))
อิอิbig smile
#10 by แม่จอย (114.128.247.91) At 2009-04-26 09:22,
ดีมากเลยคระ
วันเกิด16นี้นำเสนอศิวะราตรีอ่านใฟฟฟฟห้ฟังค่ะคนดี จะยึดมั้นสดาเจ้า
โอมมนัสศิวะโอมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมbig smile big smile big smile big smile big smile big smile
#9 by แม่จอย (114.128.247.91) At 2009-04-26 09:18,
แง่ม ๆๆ แล้วงูหล่ะคะ มันอยู่ที่ไหน ยังพันอยู่ที่คอ แล้วกัดที่อกเหมือนเดิมใช่ป่ะ ฮืม........
มามือเปล่า.......ขำขัน....
#8 by ขันทุปา (61.19.124.162) At 2009-03-19 12:33,
ศิวะราตรี มาเป็นคู่ ......... จะออกมาเล่นแค่ช่วงเวลากลางคืนใช่หรือเปล่าคะ เพราะว่าราตรีแปลว่ากลางคืน ..........แล้วคาทุนี้หล่ะคะ พรหมาจะโลกา ธิปตี สหัมปะตี หล่ะคะเกี่ยวข้องกันอ่ะปป่าว จริง ......อยากเห็นขันธ์ท่านจังนะคะ น่าจะหล่อดี...เป็นปลื ม
#7 by มิวะ (61.19.124.162) At 2009-03-19 12:31,
อิอิ

ศิวะราตรี

ศิวะราตรี

((
))
((
))
((
))

(ยักย้ายส่ายเอว)
#6 by webmaster@mahathep.com At 2009-03-14 11:13,
เมื่อวานนี้ลูกไปงานไหว้ครูลูกนำพ่อกับแม่ไปเปิดมาแล้ว
ขอให้พ่อกับแม่ประทานแต่สิ่งดีให้ครอบครัวลูกประสบความสำเร็จทุกๆด้าน
โอมนมัสชิวาย
#5 by อู๋ (125.27.6.95) At 2009-03-09 15:50,
มื่อวานนี้ลูกไปงานไหว้ครูลูกนำพ่อกับแม่ไปเปิดมาแล้ว
ขอให้พ่อกับแม่ประทานแต่สิ่งดีให้ครอบครัวลูกประสบความสำเร็จทุกๆด้าน
โอมนมัสชิวาย
#4 by อู๋ (113.53.62.45) At 2009-03-09 15:48,
ชอบๆๆมากมายงามสง่า ขอยึดมั่ในสดาเจ้าอิอิ โอมนมัสชิวายbig smile big smile big smile
#3 by แม่จอย (58.8.94.72) At 2009-03-04 10:52,
ลูกจะบูชาพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดขอให้พ่อกับแม่ลงมาประทานพรให้ครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
โอม ศิวะราตรี
#2 by อู๋ (124.157.232.120) At 2009-03-03 17:05,
Hot! Hot! Hot!

sad smile

มาเพิ่มข้อมูลใหม่วัน ศิวะราตรีครับ
^^

แล้วเจอกันครับ
#1 by webmaster@mahathep.com At 2009-02-24 03:58,

มหาเทพ เทวาพิทักษ์
View full profile